Služby

Regenerácia duševných a fyzických síl

Poradenstvo, konzultácie pre zdravý životný štýl

Poradenstvo v oblasti harmonizácie osobného, pracovného života

Aromaterapia

Magnetoterapia

Tréningy v Gym štúdiu Albert (kondičný tréning pre zdravé telo)

Konzultácie a terapie nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára.
Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com